Thursday, November 17, 2016

short story slam week 56, 57, passport, and thanksgiving

 Image result for alissa schapiro     Morton Schapiro and Barack Obama
Peng Siyuan and Xu  Zuo

Image result for alissa schapiro  Jayne HaN

Image result for alisa schapiro  aLISA wYATT
Image result for WARREN BUFFETT  Sheldon Bufett

Image result for bienen school of music               


Image result for sun yat sen university 


Image result for yunnan university

Image result for mccormick school of engineering 

Image result for zhuhai

I pretend
Julio Mario Ottino is Heavenly Considerate

when Jian Cao and Honglan Sun are in,
they feel good about their home town Sun Tan lakeviewAbout Morton Owen Schapiro,
it seems like he loves Tang Caizhi, Shuai Xiude, Peng Linlin, and Peng Yuanzhen

a far sighted Crane,
Owen and Mimi support a full house of Mian Yang clans

Peng SiYuan, Peng Zhenghuang, Peng Zai Er, Peng Yuanxi, and Peng Lunli,
they are strong army of friendship, and wisdom

Thanks to Alissa Schapiro and her parents,
Harvard School does adores Matt Schapiro and Rachel Schapiro

Alicia, and Trujill, plus James Kushner, Joseph Kushner, Avaabble Kushner,
they all know Lu Xun, Peng Song Er, Peng Hou Song, Peng Hounian, and Mo Yan

Northwest University,
Peking University, Chinese Academy of Science,

Miao Changxin, Bie Changjiang, Bie Aizhong, Huang Wenfan,
they do back up to Bie Yuejing, Bie Mama, Bie Xinzhi, Bie Chang E, Bie Jingping

mmm
silence

too much fame
I do adore Yan Ju Er, Peng Zhong Qiang, Xu Wenjia, Yang shangkun, Li Keqiang, Zhang Dejiang

also, Tang Huanxi, Tang Jiezhong, Tang Sheng, Song Yike, Shui Yidi, Dan Yimu,
they all quit wining, but learning

from Gao Er Ji, Cao Xue Qing, Lao She, Ha Jin, Mao Dun, Zhu Zhi Qing, Mie Er Yan,
they agree to rise, along with Wu Lifu,  Yuan Kong, Diao Deyi, Guan Mucun, and Song Dandan

1 comment: